Tomografia stomatologiczna

Wiemy jak ważne dla podjęcia właściwego i skutecznego leczenia jest badanie i diagnostyka przed każdym zabiegiem lub indywidualnym planem leczenia pacjenta. Posiadamy pracownię radiologiczną, w której można wykonać badanie wszystkich zębów (zdjęcia pantomograficzne) oraz badanie trójwymiarowe struktur anatomicznych. W przypadku zabiegów w z obszaru implantologii, chirurgii, endodoncji i ortodoncji wykonujemy badania w formacie 3D. Dzięki posiadanemu najnowocześniejszemu sprzętowi możemy podczas przeprowadzania takiego badania z każdej strony oglądać struktury anatomiczne, dokonywać pomiarów, planować zabiegi implantacji, oglądać rzeczywisty przestrzenny kształt kanałów korzeniowych, położenia zębów zakrzywionych itd.

 
Również w przeprowadzaniu badań diagnostycznych wykonujemy zdjęcie pantomograficzne (2D), które powinno być wykonane raz w roku dla kontroli uzębienia (stany zapalne, próchnica na ściankach stycznych zębów), a także przed rozpoczęciem kompleksowego leczenia stomatologicznego.
Badania i zdjęcie wykonywane w naszej praktyce:

 
– Zdjęcia wewnątrzustne
to zdjęcia RTG. Do najczęstszych zdjęć wewnątrzustnych zalicza się zdjęcia zębowe, skrzydłowo-zgryzowe oraz zgryzowe. Takie zdjęcia są wykonywane w naszej praktyce metodą cyfrową (radiowizjografia) jak i analogową w pracowni RTG ze zminimalizowana dawka promieniowania. Kontrola radiologiczna jest szczególnie potrzebna w trakcie leczenia kanałowego zębów. Dzięki prawidłowemu pozycjonowaniu możliwe jest precyzyjne wykonanie zdjęcia i dokładna analiza.

 
– Zdjęcia pantomograficzne
wykonywanie panoramicznych zdjęć zębów jest często niezbędne dla postawienia prawidłowej diagnozy i podjęcia odpowiednich kroków leczenia. Pozwala dokładnie ocenić stan zębów oraz przyzębia naszych pacjentów. Zdjęcia wykonywane są w pracowni radiologicznej RTG metodą cyfrową, a więc zmniejszającą dawkę promieniowania. Badania pacjent otrzymuje na płycie CD. Może również dodatkowo zażyczyć sobie wydruk na kliszy.

 
– Badanie kości 3d