Cennik

Udostępnienie dokumentacji medycznej

1. Odpis dokumentu 9,00 zł / strona

2. Kopia albo wydruk dokumentu 0,30 zł / strona

3. Dokumentacja na nośniku informatycznym 1,70 zł / za całość